Skip to main content

Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck. Die dat vervaerlijck paert ros beyaert wan. En die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelic dese historie verclaert, ende is seer ghenoechlijck om lesen. Naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556 uitgegeven door Dr. E. T. Kuiper

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)